Liên hệ dịch vụ thuê người yêu

Hotline: 0944 966 012
Thông tin khách hàng
Vui lòng nhập tên của bạn để tiện liên hệ.
Nhập tuổi của bạn để PG/PB tiếp đón phù hợp. Bạn phải từ 18 tuổi trở lên để có thể sử dụng dịch vụ.
QUAN TRỌNG: Số di động đúng để nhận tin xác thực giao dịch.
QUAN TRỌNG: Địa chỉ e-mail đúng để nhận tin xác thực giao dịch.
Tìm / Chọn thành viên (tối đa 5 người 1 lần gửi)
Mục đích / Thời gian / Địa điểm
Thời gian thuê dịch vụ tính từ thời điểm bắt đầu.
Địa chỉ số nhà, tên đường phố, nơi hẹn gặp.

* Nhấn nút "Gửi yêu cầu" bên dưới là bạn đã đồng ý với Điều khoản dịch vụ của chúng tôi.

* Gọi số Hotline 0944 966 012 hoặc sử dụng hộp Chat góc dưới bên tay phải nếu bạn cần tư vấn, trợ giúp.

7 + 5 =
Tính các phép tính đơn giản này và nhập kết quả vào. Ví dụ: cho 1+3, hãy nhập 4.