Rủ thành viên đi chơi

Đây là tính năng quan trọng thay thế dịch vụ Thuê người yêu trên website. Rủ thành viên đi chơi sẽ được thực hiện và thỏa thuận giữa 2 thành viên, Người Yêu Đẹp không còn đóng vai trò trung gian như trước nữa.

Các bước để thực hiện rủ đi chơi:

1. CHỌN THÀNH VIÊN TỪ TRANG CHỦ HOẶC TÌM KIẾM

Khi tìm được thành viên ưng ý, nhấn vào ảnh đại diện để vào trang nhà của thành viên được chọn.

Chọn thành viên

 

2. TRONG TRANG NHÀ, NHẤN THEO DÕI THÀNH VIÊN

Nút "Theo dõi" sẽ hiện nếu bạn chưa theo dõi thành viên này.

Trang nhà thành viên

 

3. TRONG TRANG NHÀ, NHẤN NÚT LIÊN HỆ THÀNH VIÊN

Sau khi đã ở chế độ đang theo dõi, nút "Liên hệ" sẽ hiện ra để bạn nhấn vào.

Trang nhà thành viên 2

 

4. Ở MÀN HÌNH POPUP - NHẤN "RỦ ĐI CHƠI"

Khi nhấn vào "Rủ đi chơi", nội dung chi tiết của mục này sẽ hiện ra. Bạn có thể chọn mục đích rủ đi đâu, số tim vàng muốn tặng cùng thời gian chờ phản hồi. Quá thời gian chờ phản hồi mà thành viên chưa trả lời, đề xuất rủ đi chơi của bạn sẽ được tự động hủy.

Rủ đi chơi

 

5. ĐỀ XUẤT RỦ ĐI CHƠI ĐÃ ĐƯỢC GỬI THÀNH CÔNG

Sau khi nhấn nút "Gửi liên hệ", đề xuất sẽ được tạo và gửi tới thành viên. Bạn có thể nhấn vào "Danh sách đề xuất" để xem thông tin và cập nhật khi cần.

Xác nhận thành công

 

6. DANH SÁCH ĐỀ XUẤT CỦA BẠN, MỚI NHẤT HIỆN TRÊN ĐẦU

Danh sách đề xuất

 

7. MÀN HÌNH CHI TIẾT 1 ĐỀ XUẤT

Sau khi thành viên phản hồi, App sẽ gửi thông báo, bạn có thể cập nhật lịch hẹn để gửi tới thành viên. Màn hình hiện tại đang hiện trạng thái Chờ thành viên phản hồi.

Chi tiết đề xuất

8. CẬP NHẬT LỊCH HẸN GỬI TỚI THÀNH VIÊN

Sau khi thành viên đồng ý và gửi yêu cầu cập nhật lịch hẹn, bạn sẽ nhấn nút "Cập nhật lịch hẹn" để điền thông tin thời gian / địa điểm cuộc hẹn sẽ diễn ra.

Cập nhật lịch hẹn 1

Cập nhật lịch hẹn 2

 

9. XÁC NHẬN CUỘC HẸN ĐÃ DIỄN RA THÀNH CÔNG

Sau khi được thành viên Đồng ý lịch hẹn và cuộc hẹn đã diễn ra như dự kiế, bạn có thể nhấn nút Xác nhận hoàn thành trong trang Chi tiết lịch hẹn để thành viên có thể nhận tim vàng như thỏa thuận. Đây là thao tác quan trọng thể hiện sự uy tín cũng như tôn trọng của bạn dành cho thành viên.

Xác nhận lịch hẹn thành công

Xác nhận hoàn thành 2