Quản lý trang nhà

Sau khi Đăng nhập bạn sẽ được chuyển tới Trang nhà, nơi có sẵn rất nhiều công cụ / tính năng để bạn có thể quản lý, thiết lập và kiếm thêm thu nhập từ những cuộc hẹn. Đa phần các tính năng đều dễ sử dụng, dưới đây, bạn có thể xem tham khảo thêm:

1. TRANG NHÀ CỦA BẠN

Một số tính năng bạn sẽ sử dụng nhiều từ đây: Cập nhật trạng thái, Ví đẹp, Cài đặt, hoặc Tải ảnh mới.

Trang nhà của bạn

 

2. CẬP NHẬT TRẠNG THÁI CỦA BẠN

Nhấn vào dòng "Nhấn vào đây để cập nhật trạng thái..." sẽ hiện ra hộp text để bạn nhập nội dung.

Cập nhật trạng thái

 

3. TẢI ẢNH MỚI

Mỗi thành viên tùy theo cấp độ có thể tải lên một số lượng ảnh nhất định phân theo hạn mức. Tối đa có thể lên tới 36 ảnh.

Tải ảnh mới

 

4. CÀI ĐẶT / THIẾT LẬP ỨNG DỤNG

Nhấn vào "Cài đặt" / "Thiết lập" từ Trang nhà để vào màn hình cho phép bạn cài đặt App hoạt động theo mong muốn. Quan trọng hơn, bạn có thể thiết lập số tim vàng tối thiểu muốn nhận từ những đề xuất rủ đi chơi tới từ thành viên. "Mức tối thiểu" ở đây có nghĩa thành viên muốn rủ bạn đi chơi sẽ phải tặng số tim ít nhất bằng số bạn thiết lập, thành viên có thể tặng bạn nhiều hơn để tăng cơ hội được đồng ý.

Cài đặt ứng dụng

 

5. VÍ ĐẸP

Đây là trang quan trọng giúp bạn quản lý và chuyển đổi số tim đang có (vàng sang đỏ và ngược lại). Bạn cũng có thể mua thêm tim vàng hoặc gửi yêu cầu rút tim thành tiền mặt nếu muốn.

Ví đẹp

Rút tim

Lịch sử rút tim