Quản lý tài khoản của bạn

Khi đăng nhập vào Người Yêu Đẹp, bạn sẽ nhận được thông báo "Hồ sơ chưa hoàn thiện..." nếu thông tin trong hồ sơ thành viên của bạn bị thiếu thông tin. Nhấn Cập nhật để điền nốt thông tin còn thiếu và nhận điểm kinh nghiệm.

Bạn cũng có thể nhấn Tài khoản từ trang nhà để vào màn hình Quản lý tài khoản nơi bạn có thể cập nhật thông tin, khóa hoặc thậm chí Hủy tài khoản của mình nếu không còn muốn sử dụng.

Xem thêm hình minh họa dưới đây:

1. SAU ĐĂNG NHẬP, APP THÔNG BÁO HỒ SƠ CHƯA HOÀN THIỆN

Nhấn "Cập nhật" để vào trang Quản lý hồ sơ.

Màn hình thông báo

 

2. BẠN CÓ THỂ VÀO TRANG QUẢN LÝ TÀI KHOẢN TỪ TRANG NHÀ

Vào trang Tài khoản từ trang nhà

 

3. TRANG QUẢN LÝ TÀI KHOẢN

Đây là nơi bạn có thể cập nhật thông tin cá nhân, thay đổi hình đại diện (avatar). Xác thực số e-mail, số di động sẽ giúp bạn bảo vệ tài khoản cũng như nhận thông tin quan trọng gửi từ Người Yêu Đẹp.

Trang Quản lý tài khoản 1

Thay đổi Hình đại diện

 

4. PHÍA CUỐI TRANG LÀ CÁC NÚT THAO TÁC CHO TÀI KHOẢN

Bạn có thể chọn Cập nhật để lưu lại toàn bộ thông tin. Khóa / Hủy tài khoản nếu bạn không muốn sử dụng nữa.

Trang quản lý tài khoản 3

 

5. NẾU NHẤN HỦY TÀI KHOẢN, APP SẼ LÊN LỊCH ĐỂ XÓA TỰ ĐỘNG SAU 3 NGÀY

Nếu nghĩ lại, bạn có thể chế độ này bằng cách nhấn vào "Khôi phục tài khoản". Tính năng cho phép Xóa tài khoản là yêu cầu bắt buộc của Google / Apple store.

Hủy tài khoản