Khi bạn được rủ đi chơi

Khi có thành viên đề xuất rủ đi chơi, bạn sẽ nhận được thông báo qua tin Push Notification của App. Bạn có thể mở tin này ra nhấn vào Chi tiết để xem nội dung và yêu cầu lịch hẹn. Bạn cũng có thể vào từ trang nhà của mình theo như hình minh họa dưới đây:

1. TỪ TRANG NHÀ, NHẤN VÀO ICON HỘP THƯ MÀU ĐỎ

Trang nhà thành viên

 

2. TRONG HỘP THƯ GỬI ĐẾN, NHẤN VÀO 1 ĐỀ XUẤT

Đề xuất mới nhất sẽ luôn nằm ở trên đầu. Bạn có thể sử dụng bộ lọc theo trạng thái để xem.

Danh sách đề xuất

 

3. NHẤN HỎI LỊCH HẸN -> ĐỒNG Ý TRONG TRANG CHI TIẾT ĐỀ XUẤT

Khi vào trang chi tiết, bạn sẽ thấy có nút màu xanh "Hỏi lịch hẹn", nhấn vào để yêu cầu thành viên rủ đi chơi cập nhật thời gian, địa điểm của cuộc hẹn. Bạn cũng có thể nhấn vào nút màu đỏ đề Từ chối nếu muốn. Nhấn Đồng ý để xác nhận yêu cầu.

Bạn sẽ tiếp tục được thông báo khi thành viên cập nhật lịch hẹn theo yêu cầu của bạn. Khi thấy lịch hẹn phù hợp, bạn nhấn nút màu xanh "Đồng ý". Sau khi cuộc hẹn diễn ra, thành viên sẽ Xác nhận bạn đã tới buổi hẹn và tài khoản của bạn sẽ cập nhật tim vàng bằng số tim được hứa tặng.

Hỏi lịch hẹn

Chi tiết đề xuất

 

4. XÁC NHẬN HOÀN THÀNH CUỘC HẸN

Sau khi buổi hẹn diễn ra, người rủ đi chơi sẽ xác nhận cuộc hẹn đã diễn ra như mong đợi và tài khoản của bạn được cập nhật thêm số tim vàng như thỏa thuận. Dưới đây là màn hình của thành viên rủ bạn đi chơi sau khi đã xác nhận hoàn thành buổi hẹn.

Xác nhận hoàn thành