Đăng ký tài khoản mới tại Người Yêu Đẹp

Đăng ký tài khoản được thực hiện trên App và rất dễ sử dụng, chỉ với vài thao tác không quá 1 phút, bạn hoàn toàn có thể sở hữu tài khoản cho riêng mình để truy cập xem hồ sơ thành viên cũng như được thành viên khác tìm thấy.

Hồ sơ của bạn càng đầy đủ rõ ràng bao nhiêu, bạn sẽ càng dễ được tìm thấy bấy nhiêu.

Các bước để thực hiện đăng ký tài khoản bao gồm:

1. MÀN HÌNH ĐĂNG NHẬP

Màn hình đăng nhập

2. CHỌN KHU VỰC TỈNH / THÀNH PHỐ CỦA BẠN

Đây là thông tin quan trọng để Người Yêu Đẹp tìm những thành viên cùng khu vực nơi bạn đang sống từ đó có thể giúp bạn có một cuộc hẹn dễ dàng.

Chọn khu vực / tỉnh thành phố

3. NHẬP THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA BẠN

Những trường có dấu * là thông tin bắt buộc khi tạo tài khoản. Mặc dù email và số di động không phải là yêu cầu bắt buộc, bạn vẫn nên nhập thông tin này để bảo vệ tài khoản của mình (VD: Lấy lại mật khẩu khi cần)

Thông tin cá nhân

4. HOÀN THÀNH BẢN ĐĂNG KÝ - CHỌN ĐỐI TƯỢNG MUỐN TÌM

Màn hình cuối nơi bạn sẽ chọn đối tượng thành viên theo giới tính bạn muốn tìm kiếm trên App. Sau khi nhấn Đăng ký, nếu tất cả các thông tin đều hợp lệ, tài khoản của bạn sẽ được tạo và tự động Đăng nhập vào App nơi bạn có thể tiếp tục Quản lý hồ sơ của mình.

Hoàn thành đăng ký